Stickning

(material snott från webben, anpassat till alla webbläsare)

Material

Ett bra stickgarn är Arlasport som är ett ullgarn. Grovleken på stickorna är nr 5. Vilket inte är för smått eller för klumpigt att sticka med när man är nybörjare. Det man ska tänka på är att inte ha för långa stickor. Bra stickor är ponys från Almedahls som är korta och hanterbara. För de som har allergi är Vingagarn ett bra alternativ (stickor nr 4-5).
Ett par säger man om stickor man använder när man stickar jumprar och en omgång om strumpstickor t.ex.

Att sticka

Nystanet lägger man till vänster om sig och svansen till höger.
Gör en ögla på svansen, lyft öglan ovan på svansen, dra upp svansen genom öglan, nu har du fått en löpögla som du trär upp på dubbla stickor och drar åt.
Håll nu stickorna i högra handen.
Lägg nu nystanet mot dig och svansen från dig. Stick in vänstra handens tumme och pekfinger mellan de båda trådarna. Låt sedan garnet löpa i handen och knip åt så att du håller fast garnet. För vänstra handen uppåt samtidigt som du för högra handen neråt då bildas ett V.

Ta nu de båda stickorna och för dem underifrån den tråd som ligger utanför vänstra tummen och fånga upp den tråd som ligger på insidan av pekfingret och för den genom tummens ögla dra åt. Nu har vi gjort en maska. Upprepa detta till så många maskor man vill ha.

Nu ska vi börja sticka rm (rätamaskor) alla m (maskor) alla v (varv).
Att tänka på! Visa tydligt hur du håller fingrarna och att du petar fram en maska i taget med vänstra tummen och med den högra håller du kvar den stickade maskan. V = alla m på en sticka. Svansen och nystanet på samma sida är ett jämnt varv.

Slätstickning = 1 v rm och 1 v am (avigamaskor).
Att tänka på! Tvinga inte någon att sticka aviga om de inte kan. Första och sista maskan rm.
För vänsterhänta blir allting bakvänt. Alla kulturer har sitt sätt att sticka det är inget sätt som är fel.

Resårstickning (töjbart). 1 rm, 1 am
Den ena maskan ser ut som en knut = am och den rm ser ut som v. En am blir en rm när du vänder på stickningen.
Tips för att sticka slätstickning kan man sticka från höger till vänster och vänster till höger.

Avmaskning. Ett sätt är att sticka 2 m lyft över den sista m och fortsätt så till alla maskor är avmaskade. Ett andra sätt är att sticka 2 m tillsammans lyft över m på vänster sticka. Sticka ihop 2 m och fortsätt så. När sista maskan är stickad dra igenom garnet.

Hoptagning kan göras på två olika sätt, överdragning eller hopstickning. Överdragnig används endast på rätsidan. Vid en serie hoptagningar bildar överdragning en sned linje, som lutar åt vänster och hopstickning en linje åt höger.
Överdragning: Lyft första maskan, sticka den andra och drag den lyfta maskan över den stickade.

Hopstickning: Sticka ihop två maskor till en - på ett rätt varv med en rät maska och på ett avigt varv med en avig maska.

Maskantalet kan ökas genom att av en maska göra två. sticka först i främre delen av maskan och sedan i den bakre delen utan att lyfta av maskan emellan.

Man kan också öka genom att ta i näst föregående varvs maska. Tag ej i garnet mellan maskorna, då blir det hål i stickningen.

Räta och aviga maskor

All stickning bygger i grunden på olika kombinationer av räta och aviga maskor. Här försöker jag beskriva hur man stickar dem.

Räta maskor

Är de enklaste. De ser ut som v:n när de är färdigstickade. Ser alla maskor ut som v:n tittar du på rätsidan på en slätstickad yta.

Man stickar räta maskor så här:

Håll stickan med de färdigupplagda maskorna i vänster hand. Lägg den tråd som sitter i nystanet runt vänster pekfinger, håll i med de andra fingrarna.

Den tomma stickan som hålls i höger hand förs in genom första maskan, fångar upp tråden och dras tillbaka. Peta av den stickade maskan från vänster sticka.


Aviga maskor

Är lite krångligare. Tänk på att första (och sista) maskan på varvet stickas rät (kantmaska).

Tråden från nystanet läggs över vänstra pekfingret, FRAMFÖR stickan. Höger sticka förs in under tråden och in i maskan. Fånga tråden och dra tillbaka. Maskan som just blev stickad petas av vänster sticka.

Räta ut

Uppläggning: Gör en ögla på garnet, ca en halv meter in, så du får en lång tråd som hänger på ena sidan stickorna och garnnystanet sitter fast i den andra. Använd båda stickorna parallellt när du lägger upp.

Ta den ena tråden runt tummen och den andra runt pekfingret. Håll fast trådarna med resten av fingrarna.

För stickorna under "första" tråden på tummen och över den andra. Fånga in pekfingrets tråd och dra tillbaka

 

Dra till runt stickorna.

 

Färdigt! Dra försiktigt ut ENA stickan och börja sticka

Öka och minska

För att öka en maska: Sticka en maska i varvet UNDER den maska som står på tur. Sticka sedan den vanliga maskan. Öka så många maskor du behöver på varvet.

När man stickar ärmar ökar man en maska i varje sida, innanför kantmaskan, med jämna mellanrum.

Minska: Sticka ihop två maskor till en rät, som bilden visar, eller lyft en maska, sticka en och drag den stickade maskan över, precis som vid avmaskning. Minskar man på det sättet kallas det överdragshoptagning.

Avmaskning

När man stickat färdigt måste man maska av.

Lyft den yttersta maskan från vänster till höger sticka,utan att sticka den.

Sticka nästa maska. Dra den ostickade maskan över den stickade.

Sticka nästa, dra över den du har på höger sticka, osv.

Den sista maskan drar man den avklippta tråden igenom.

Länkar/Källor

Tvåändsstickning
Korsstygn, foto till mönster!
Hjälp! Hur stickar man?
Stickning, grundtekniker (Filmer!)
Rät, avig, uppläggning, öka, minska, avmaskning