till Försvarsmakten  
 
Lv 7:s vapenKamratföreningen
Aktuellt
Historik
Chefen har ordet
L v 7:s hemsida
Lv 7 
Så här når du oss
Stadgar
Styrelsen
Kallelse 
Protokoll
Strålkastaren-
medlemstidning
Länkar
 
 
 
 

 

   

   

  Lv 7 Bildspel
  SEMPER IN PRIMIS - alltid i främsta ledet

  Chefer vid Lv 7
  Niels Juel 1942-10-01--1948  
  Sven Tilly 1948.10.01--1953  
  Nils Kahlén 1953.10.01--1957  
  Gösta Leijon 1957.04.01--1966  
  Carl Herlitz 1966-10.01--1968  
  Kurt Johansson 1968-  
  Sven Platerud  
  Erik Albertsson  
  Lars Brunnberg 1983-02-24 den första ordföranden i kamratföreningen
  Gunnar Widh 1988-06-08
  Claes Sundin 1992-09-08
  Lars Brunnberg 1993-02-22
  Claes-Göran Fant 1996-04-15
  Roger Kempainen 1997-09-01
  Kurt Högström 2000-0 -   --2000-07-01  
  Hans Uhlander 2000-07-01--2001-04-05 2000-05-25
  Peter Bergström 2001-04-05-- 2001-04-05

  Sista informationen om Lv 7 när det var en kår:
  Norrlands Luftvärnskår (Lv 7) utbildar befäl och värnpliktiga för krigsplacering i luftvärnsförband och ledningsförband inom 
  Milo N. 
  Lv 7 utbildar förband som skall kunna verka såväl påvintern i mörker, snö och kyla som på sommaren med midnattssol då vi har eldberedskap dygnet runt. Detta ställer krav på kompetens och initiativkraft hos vår personal.
  Luftvärnet är ett av de utvalda områden inom Försvarsmakten där man satsar hårt på modernitet och högteknologi. För Lv 7:s räkning innebär det bland annat en ny stridsträningsanläggning, men också att vi har den allra modernaste luftvärnsmaterielen: luftvärnskanonvagn 90 och luftvärnsrobotsystem 23 (Bamse)
  Vi satsar också på framtida projekt och utveckling och har ett bra samarbete med Luleå tekniska universitet kring bland annat luftvärnsanpassad mjukvara till simulatorer och utvärdering.
  Totalt har Lv 7 ett utbildningsansvar för ca. 7000 soldater i krigsorganisationen. Norrlands Luftvärnskår utbildar förband inom följande luftvärnssystem:
  luftvärnsrobotsystem 70, luftvärnsrobotsystem 90, luftvärnskanonvagn 90. Efter sekelskiftet kommer även utbildning att ske på Luftvärnsrobotsystem 23 (Bamse).

  Kort historik
  Luleå Luftvärnskår bildades 1942 och förlades till Luleå.En av anledningarna till detta beslut var att kåren skulle lyda direkt under arméchefen. 1992 flyttades förbandet till Boden under namnet Luleå Luftvärnsregemente och 1993 antog Lv 7 namnet 
  Norrlands Luftvärnskår.

  facts_se.gif
  Antal anställda: 110 st
  Antal värnpliktiga som grundutbildas varje år: ca. 500st
  Antal värnpliktiga som repetitionsutbildas varje år

  Lv 7 ett förband i expansion
  På Lv 7 kommer det att hända mycket under de närmaste åren.
  Luftvärnskanonvagn 90 levereras till Försvarsmakten, telesystem 9000 införs, vilket berör Lv 7 i högsta grad. Luftvärnsrobot 23 är under utveckling och Lv 7 kommer efter sekelskiftet att börja utbilda Robot 23 förband. Vi kommer även att få vår avancerade stridsträningsanläggning.
   
  Vapnet har Luleå stadsvapen i centrum som 
  påminnelse av våra första 50 år i Luleå.
  Mottot är "Semper in primis" och betyder " 
  Alltid i främsta ledet".
  Marschen heter "Takt och ton" och är 
  komponerad av Per Grundström.
  Standaret överlämnades på Svenska 
  flaggans dag 1943.
  Lv 7: snapsvisa  

  Lv 7:s sista överste - "Chefen har ordet"

  Luftvärnet - en viktig del av den framtida försvarsmakten. 
  När man följer den försvarspolitiska debatten i media kan man lätt få 
  uppfattningen att försvaret är på väg att utplånas. 
  Sanningen är att försvarsanslagen minskar med 10%. Det blir alltså 
  ganska mycket försvar kvar. 
  Vi har i Sverige valt vägen att minska försvarsmaktens storlek för att 
  istället kunna öka moderniteten. Luftvärn är ett av de områden som 
  valts ut för denna framtidssatsning. Detta innebär att Lv 2, Lv 3, Lv 6 
  och Lv 7 kommer att utvecklas till mycket högteknologiska 
  utbildningsförband. 
  För oss på Lv 7 innebär det bland annat att vår redan moderna 
  luftvärnshall kommer att utrustas med en så kallad 
  stridsträningsanläggning. Civilt kanske mest jämförbar med 3D 
  filmsalonger av den typ man finner på Gröna Lund. Fast naturligtvis 
  är en stridsträningsanläggning mer avancerad. 
  Att Lv 7 verkligen är ett framtidsförband kan man förstå när man ser 
  hur försvarsledningen i Stockholm planerar att utbildningen av nya 
  luftvärnssystem skall gå till. Båda två nya system som är under 
  införande i Sverige kommer att utbildas på Lv 7. Det finns alltså fog 
  för vår devis SEMPER IN PRIMIS - alltid i främsta ledet. 
  Roger Kempainen  Chef för Norrlands Luftvärnskår

Dessa rader är skrivna i en tid, som idag synes vara mycket avlägsen. Inte bara att vi efter Roger har haft trenne överstelöjtnanter som chef utan fastmer att omorganisation inom Försvarsmakten medfört att Lv 7 idag är en av fem bataljoner inom Norrbottens Regemente (I19).
/Lars Björnerbäck

 
       
 
       
 
 
  tilltoppen
   
 
   
 
  Försvarsmaktens hemsida | Frågor | Infomaster| Webmaster | Reviderad 2004-11-12