till Försvarsmakten  
 
Lv 7:s vapen
Kamratföreningen
Aktuellt 
Historik
Chefen har ordet

Så här når du oss

Stadgar

Styrelsen

Kallelse
 
Protokoll
Strålkastaren-

medlemstidning

Länkar

L v 7:s hemsida 

Lv 7- nostalgi

 
 
 

 

   

  KAMRATFÖRENINGEN - Lv 7  BAKGRUND
  Luleå Luftvärnsregementes Kamratförening hade funnits en tid hos några personer vid Lv7. Hösten 1982 sändes en förfrågan ut till alla anställda och ytterligare några personalgruppper. 

  Resultatet blev att det kallades till ett konstituerande möte vid Lv 7 torsdagen den 1983-02-24 kl 1900 i filmsalen i skolbyggnaden. 
  Mycket av detta förberedande arbete skedde under ledning av regementschefen Lars Brunnberg. Han blev också vald till den första ordföranden. 
  Protokollet från detta det första mötet finns som länk, sida 1, sida 2 och sida 3. Även stadgarna finns som länk.( sida 1, sida 2 och sida 3). 

  SYFTET
  Syftet med en kamratförening var alltså redan från början att stärka kamratskapet och vidmakthålla samhörigheten med regementet. 
  Till medlem antas var och en som är eller varit anställd eller som tjänstgjort vid Lv 7, både regementet och dess krigsförband räknas här. Även de som visat särskilt intresse för föreningen genom at främja dess syften kan beviljas medlemssskap 

  På styrelsens förslag kan medlem vid  föreningsmöte utses till hedersmedlem

  Medlemsavgiften var i starten: 25:- per år eller 250:- för ständigt medlemsskap. För en tid sedan tvingades en höjning fram. Idag är medlemsavgiften 50:- per år och 500:- för ständigt medlemsskap. Värnpliktiga betalar 20:-. Postgirot är 25 57 36 - 1.
   

  MEDLEMMAR

  Kontakta Erik Hörnell, om du vill veta vilka som är medlemmar.

  Han träffas på 0921-68000 eller Erik.Hörnell@I19.mil.se

  Sedan 2005-07-01 tillhör vi Norrbottens Regementes Kamratförening och även Lv kamratförening i Halmstad.

 
       
 
       
 
 
  tilltoppen
   
 
   
 
  Försvarsmaktens hemsida | Frågor | Infomaster| Webmaster | Reviderad 2005-11-01