till Försvarsmakten  
 

Kamratföreningen             I19

Aktuellt 
Verksamhetsplan

Ordföranden meddelar

Så här når du oss

Bakgrund
Stadgar
Styrelsen

Protokoll
Medlemsblad
Medlemstidning
Aktuella bilder
Bildgalleri
Länkar

Bli medlem!

Kamrat-föreningarnas samordningsenhet

I 19:s vapen
Regementets
hemsida 

 
 
 

 

   

  Försvarsmaktens hemsida | Frågor | Infomaster| Webmaster | Reviderad 2014-04-04

  Norrbottens regementes kamratförening

   

  Kamratföreningens verksamhetsplan 2016

   

  2016-02-11

  2016-02-20

  2016-03-10

   

  2016-04-14

  2016-04-07

  2016-04-14

   

  2016-05-15

  2016-05-?

  2016-05-12

  2016-05-27

   

  2016-06-02

  2016-06-06

  2016-06-06

  2016-06-09

  2016-06-23

   

  2016-07-14

   

  2016 -09-08

   

  2016-10-13

   

  2016-11-10

   

  Föreningens veteranträff.

  Invigning Garnisonsutställning Försvarsmuseum Boden.

  Föreningens veteranträff.

   
  Föreningens veteranträff.

  Årsmöte, Kanslihusmässen.

  Föreningens veteranträff.


   
  Ev resa till Tåme.

  Ev Vårfesten

  Föreningens veteranträff.

  Veterandagen på I 19. ( Fana deltar).

   
  Röjning, vårstädning och plantering minnesplatsen Notviken.

  Nationaldagen. Fanan med i fanborgen. Försvars museum Boden.

  Ev verksamhet av KF vid museet! Fana deltar!

  Föreningens Veteranträff hos Ingrid och Jan Wickbom.


  RENEN nr 1/16.

   

  Klippning av gräs samt ev. röjning Notvikens minnesplats.

   

  Föreningens Veteranträff + Kamratföreningens dag.

   

  Föreningens veteranträff.

   

  Föreningens veteranträff.

   

  2016 dec

   

  Lillejul.

  2016-12-23

   

  Julbrevet ”RENEN nr 2/16”.

   

  2017-01- ?

  Nyårsbön och nyårscour. Regementsmässen kl 14.00.

   

  Kamratföreningen deltar vid behov i kamratstöd, enligt överenskommelse med regementet.

   

  Kamratföreningen ingår i Kamratföreningarnas samordningsenhet.

  Kamratföreningen ingår i regementets traditionsgrupp.

   

  Kamratföreningen skall i samverkan med POK arbeta för ökad rekrytering av främst yngre medlemmar.

   

  Genom Kamratföreningarnas samordningsenhet kommer ytterligare aktiviteter att anordnas.

  Se även hemsidan! http://www.bjornerback.com/lars/I19kamratforening/

  E-post utsändes.

 
       
 
       
 
 
  tilltoppen