till Försvarsmakten  
 

Kamratföreningen             I19

Aktuellt 
Verksamhetsplan

Ordföranden meddelar

Så här når du oss

Bakgrund
Stadgar

Styrelsen

Protokoll
Internationellt
Medlemsblad
Medlemstidning
Aktuella bilder
Bildgalleri
Veteranernas sida
Länkar

Bli medlem!

Kamrat-föreningarnas samordningsenhet

I 19:s vapen
Regementets
hemsida 

 
 
 

 


  Försvarsmaktens hemsida | Frågor | Infomaster| Webmaster | Reviderad 2016-12-26

  Norrbottens regementes kamratförening


  Kamratföreningsmedlemmar!

  Bifogar senaste numret av vår tidning.

  Julrenen nr 2 2016

   

  Renen 2 2015  Renen 2 2014

  Här kommer Norrbottens reg. Kamratföreningsbrev, ”RENEN 2 2014”.

  En riktigt fin Jul- och Nyårshelg önskar jag Er!

  Hälsningar Erling Molin/ordf


  Renen 1 2014


  Bifogar ”Julbrevet”, RENEN nr 2 2013 med en tillönskan om en riktigt fin Jul- och Nyårshelg. I Boden har vi i dag -6 grader kallt, ca 30 cm snö pudrad med lite nysnö i natt.

  Varma julhälsningar från Norrbottens reg. Kamratförening/ Erling Molin  Hoppas Ni har haft en trevlig Midsommarhelg!
  Midsommaraftonen bjöd på ett bra väder i Luleå skärgård men midsommardagen
  var det regnigt och blåsigt. Söderut såg vädret bättre ut.
  Hur som helst, här kommer webb- RENEN nr 1 2013.
  Med tillönskan om en skön sommar/Erling Molin ordf/red.


  Den gemensamma tidningen för alla kamrat-föreningar i Norrbottens regementes regi ges inte längre ut.

  Renen, vår medlemstidning, som tidigare tryckts och distribuerats av regementet har upphört. Orsaken är att Försvarsmakten inte längre stöder våra tidskrifter.

  Tidskriften RENEN sänds numera ut till alla medlemmar, som lämnat in sin e-postadress, i form av en nättidning, två gånger per år. Tidningen finner Du också här på hemsidan!


  Sedan några år ges en tidskrift gemensamt för alla kamratföreningar i Norrbottens regementes ut.

  Renen, vår medlemstidning, ges ut i denna skrift. Totalt har Renen kommit ut under 47år.

  Tidskriften sänds till alla medlemmar två gånger per år. Avsikten med denna sida, är att du även skall kunna läsa Renen på nätet var du än är i världen.


  Renen 2011 nummer 2  Renen 2011 nummer 1  Renen 2010 nummer 2  Renen 2010 nummer 1


  Renen 2 2009

  Renen 1 2009

  Renen 2 2008


  Renen 1 2008

  Renen 1 i jubileumsåret 2007.


  Renen nummer 2 2006 kan du läsa här!

  Min morbroder och store idol, Gunnar Wännman, har under hösten avlidit. Läs gärna hans egen text "I liv och död ....."!/Lars Björnerbäck

 
       
 
       
 
 
  tilltoppen